De gezamelijke visie komt tot bloei

Een gemoderniseerde vereniging. Een onderwerp dat ons de laatste tijd aardig bezighoudt. We hebben uitvoerig met elkaar gepraat, op ledenbijeenkomsten in het land en met besturen. Ik durf wel, en met enige trots, te zeggen dat we met de inbreng van onze leden een gedegen plan hebben neergelegd. We willen gaan moderniseren. Maar een nieuwe structuur of werkwijze is natuurlijk niet het einddoel. De nieuwe verenigingsstructuur staat uiteindelijk in dienst van één zaak: een organisatie neerzetten die zo goed mogelijk zorgt voor haar leden.

Dit betekent eenvoudigweg dat we moeten zorgen dat jullie je werk kunnen blijven doen. We moeten zorgen dat er kwaliteit geleverd kan worden, dat we jullie belangen volop behartigen en dat we zorgen dat jullie díe producten of diensten van ons krijgen die de dagelijkse praktijk vergemakkelijken. Kortom: een vereniging die de fysiotherapie dié plek geeft die het verdient.

Wat gaat er veranderen. Allereerst natuurlijk de inrichting van de vereniging, de manier waarop we werken. In een notendop: we willen een vereniging neerzetten die goed weet wat haar leden bezighoudt. We willen een vereniging zijn die snel kan reageren op de laatste ontwikkelingen en snel beslissingen kan nemen. Beleidskeuzes die we samen maken. Dat jullie dan ook met trots kunt zeggen ‘Dit is ook mijn beleid’. Geen beleid waar achteraf goedkeuring over gegeven wordt, maar waar vooraf over meegedacht is.

Op verschillende momenten in het jaar en op verschillende manieren kan er meegepraat worden over het beleid. In werkgroepen, in wetenschappelijke verenigingen, in de regio of in commissies bijvoorbeeld. In verschillende onderzoeken hebben leden aangegeven dat ze het prettig vinden ook online mee te praten. Dit snap ik heel goed en dit gaan we organiseren. Zelf ben ik er ook een groot voorstander van. Ik heb genoten van de Synthetrondiscussies die we hebben gevoerd. Gewoon vanuit huis of de praktijk, met een kopje koffie erbij, snel en eenvoudig meepraten.

En ik wil graag genoemd hebben dat de activiteiten in de regio onveranderd belangrijk blijven. We blijven in de buurt om jullie zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Ruim baan voor de regioactiviteiten dus.

In een interview met organisatieveranderaar Peter Niesink las ik dat hij een soortgelijke moderniseringsslag heeft gemaakt bij de Vereniging voor Psychiatrie. Hij omschreef het zo mooi dat ik zijn woorden even leen: ‘Een verenigingsstructuur is een middel om de gezamenlijke visie te laten bloeien’. Met deze woorden sluit ik graag af.

Geef een reactie